Tong - De nummer één op de menukaart!Een vers gevangen en in olie gebakken schar is voor veel bewoners van de kuststreek het lekkerste wat de zee zo ongeveer te bieden heeft. Toch geldt voor het overgrote deel van visetend Nederland dat het water ze pas in de mond begint te lopen wanneer ze aan tong denken. Iedereen -ook degene die niet vist- heeft wel eens een overheerlijke gebakken tong en een tongrolletje geproefd. Het is dan ook niet vreemd dat de tong een gewaardeerde visserijbuit is. Gelukkig komt de tong ook algemeen langs onze kust voor en valt er met de hengel en wat geluk soms goed tong te vangen.

Tong heeft een voorkeur voor relatief ondiep water met een zand- of modderbodem. Het is ook een vis die vooral in de warme jaargetijde actief is. Bij het naderen van de winter zakt de tong naar dieper water af en stopt met eten. Deze donkerbruine, langgerekte platvis, die algemeen voorkomt in de Atlantische Oceaan, de Noord- en Oostzee en de Middellandse Zee, kan naast de typerende lichaamsvorm ook makkelijk worden herkend aan de tastdraadjes, die zich onder aan de bek bevinden. Verder voelt een tong ook een beetje ruw aan. In vergelijking met een gladde jongen als de schol pakt een tong 'lekker beet'.

Tong | Heeft een voorkeur voor relatief ondiep water met een zand- of modderbodem.De tastdraadjes worden gebruikt voor het opzoeken van voedsel: vooral wormen, kreeftachtigen en schaaldieren. De tong is een echte nachtazer en in tegenstelling tot de bot komt hij overdag, zelfs voor een kakelverse zeepier of het lekkerste stukje zager, niet snel de grond uit.

Tong paait in het vroege voorjaar bij een watertemperatuur van ongeveer tien graden op een diepte tussen de 20 en de 50 meter. De trek naar de paaiplaatsen vindt 's nachts plaats. Hierbij doet zich een opvallend verschijnsel voor: de paailustige tongen trekken niet via de bodem, maar zwemmen in grote groepen aan de oppervlakte. Waarschijnlijk maken ze daarbij handig gebruik van oppervlaktestromingen. Zij zijn gedurende deze 'treknachten' zowel zwemmend als drijvend waargenomen. Wetenschappers vermoeden dat ze door een soort kompasoriëntatie hun zwemrichting kunnen bepalen.

Tong | Is het meest actief in de maanden mei tot en met oktober.De eitjes van de tong zweven vrij in het water en de larven leven 'pelagisch', wat wil zeggen dat ze niet aan de zeebodem zijn gebonden. De jonge tongetjes leven de eerste maand als gewonen visjes, waarna ze bij een lengte van anderhalve centimeter de 'platvisvorm' aannemen en definitief de bodem opzoeken. De Waddenzee is een van de belangrijkste kraamkamers voor opgroeiende tongen uit het Noordzeegebied. Tongen kunnen maximaal 27 jaar oud worden en een lengte bereiken van 70 cm. Ze zijn geslachtsrijp bij een lengte tussen de 25 en 30 cm. Door de intensieve visserij wordt het merendeel helaas ook niet groter. De wettelijke minimummaat is 24 cm.

Door met name de culinaire bekendheid in binnen- en buitenland is de tong een vis die in de Noordzee een geweldige visserijdruk kent. Maar ook de garnaalvisserij dicht onder de kust in ondiep water kost jaarlijks het leven aan massa's jonge en ondermaatse tong. Toch is het een soort die zich tegen de verdrukking in redelijk handhaaft in de Noordzee en zich redelijk tot goed laat vangen aan de hengel.

Waar en wanneer?

Tong | Is zeer goed te vangen aan zeepier of zager!Zie je bij veel vissoorten dat de grote volwassen exemplaren meestal ver uit de kust blijven, tongen zijn daarentegen van elk formaat vanaf de kant te vangen. En zelfs in kniediep water kom je lappen van meer dan een kilo tegen. Soms moet er ver worden geworpen, maar ook wordt de vis vlak bij pieren gevangen, vaak pal achter de steenstort.

Bekende vangplaatsen zijn de Zeeuwse stranden bij Domburg en Oostkapelle, delen van de Maasvlakte, de golfbrekers tussen Hoek van Holland en Scheveningen, de Scheveningse havenhoofden en de pieren van IJmuiden. Alleen in de Waddenzee vangt men sporadisch tong aan de hengel. De maanden mei tot en met oktober vormen ons tongseizoen. Na zeer zachte winters wordt echter vaak al begin april tong gevangen en het is niet uitgesloten dat deze zomervis nog in november en soms zelfs in december te verschalken is. Hoewel er op bepaalde plaatsen en in diep water ook best overdag tong wordt gevangen, is de bijtlust veruit het grootst tijdens de avond, de nacht en de vroege morgen. Net als de schar is de tong meestal passief in een ruwe zee en gedurende de periode dat de getijdenstromingen op hun krachtigst zijn. Pas als de stroming tempert, wordt de tong actief.

Hengelmateriaal?

Tong wordt vooral gevangen vanaf pieren of havenhoofden en in de buurt van obstakels. En dat samen met het feit dat de tong zich tijdens het binnendraaien vaak kromt en vervolgens ineens duikt waarbij hij de nodige kracht ontwikkelt, is het noodzakelijk een [vooral niet te korte] stevige hengel en een sterke en snelle werpmolen te gebruiken. Kortweg dezelfde materialen waarmee noodgedwongen ook op schar wordt gevist. Alleen omdat schar vaak van ver moet worden gehaald en tong meer dan eens dichtbij, kan men juist voor dat vissen dichtbij de pier met wat dikkere lijnen vissen en 35- tot 40/00 nylon en voorslagen van 50- tot 70/00 op de werpmolen spoelen.

Vlak naast een golfbreker of een pier of vanaf het strand kan ook wel eens een spinhengel worden gebruikt, afhankelijk van de omstandigheden. Lood en onderlijnen kunnen hetzelfde als voor de andere platvissen zijn. Een tong heeft in verhouding tot zijn lengte echter een kleine bek en zeker wanneer hij net de maat van 24 centimeter heeft, is hij moeilijk te vangen aan de gebruikelijke platvishaken. Daarom het advies om met haakmaten nr. 8 en 6 te vissen. En staat er grote tong op het menu, dan kan men beter de dikkere en grotere haakmaat nr. 4 nemen. Probeer bij die laatste haak als dat mogelijk is de haakbocht iets smaller te maken. Verder laat de tong zich nogal eens goed vangen aan onderlijnen met extra lange haaklijnen. Er zijn ook vissers die voor het bootvissen op deze soort zweren bij het zogenaamde weegschaaltje, een systeem van twee metalen afhouders aan een speldwartel, die omdat zij op gelijke hoogte hangen op een soort weegschaal lijken. Beide haken liggen dan plat op de bodem. In lichtstromend water kiest men voor lood met niet te lange ankers of wegklapbare ankers en anders een werpgewicht zonder ankers.

Tong | Dé onderlijn voor tong is toch echt het weegschaaltje!

Tong | Dé onderlijn voor tong is toch echt het weegschaaltje!

Aas?

Tong | Is een echte nachtazer!Veel zeevissers zweren bij zagers als aas voor de tong, maar er zijn genoeg plaatsen waar men ze net zo goed aan zeepieren vangt. Beide aassoorten meenemen voor een nachtje tongvissen verdient derhalve aanbeveling. Een stel slikzagertjes op de haak is ook niet verkeerd. Elk ander aas is aanmerkelijk minder gewild.

 

Bron: Zeehengelsport

© Onderlijnenvooropzee.nl

Pin It